Добре дошли в центъра за поддръжка на Елком Сервиз ЕООД

За да опростим заявките за поддръжка и за да можем да Ви обслужим по-добре, ние използваме система за поддръжка със заявки. За всяко искане за поддръжка се създава заявка с уникален номер, който можете да използвате, за да проследите напредъка и отговорите онлайн. За ваше сведение предоставяме пълен архив и история на всички ваши заявки за поддръжка. За да изпратите заявка се изисква валиден адрес на ел. поща.

Ако е необходимо можете да изтеглите програми за отдалечен достъп от тук:
1.AnyDesk
2.Cloudberry QS